ХХТиЭ кафедрасы білім беру үдерісі мен ғылымға қосқан үлесі бойынша университетте жетекші болып табылады.

Кафедраның ғылыми-педагогикалық әлеуеті қазіргі уақытта:5 ғылым докторы, 15 ғылым кандидаты, 5 PhD докторы,10 техникалық және жаратылыстану ғылымдарының магистрлері. «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» және «Экология»мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруға тартылған барлық оқытушылар өз біліктілігі бойынша дайындық бейініне сәйкес келеді және ғылыми-педагогикалық біліктіліктің жоғары деңгейіне ие. 2018-2019 оқу жылында штаттық ПОҚ саны 31 адам, кафедраның ғылыми дәрежесі-70 %.

Білім алушылардың коммуникабельділік, көшбасшылық, жауапкершілік, командада жұмыс істей білу, ақпаратты талдау, әртүрлі өндірістік жағдайларда шешімдер қабылдау сияқты негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында университеттің оқу процесіне жүйелі негізде оқытудың белсенді түрлері енгізіледі. Сабақтарды өткізудің дәстүрлі әдістерімен қатар қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуге негізделген инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолданылады. Оқытудың инновациялық әдістерінің бірі онлайн-лекциялар, видеолекциялар, Чат, Skype қарым-қатынас сияқты сабақтарды өткізу нысандары болып табылады. Оқытудың жаңа әдістерін енгізу мақсатында кафедрада ғылыми-әдістемелік семинар ұйымдастырылды. Жас оқытушыларға көмек ретінде «тәлімгерлік мектебі» қолданылады.

Кафедраның ПОҚ ҚР БҒМ және университеттің ОӘБ ұсынған оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеуге белсенді қатысады. Соңғы он жылда 100-ден астам оқулықтар мен оқу құралдары шығарылды. ХХТиЭ кафедрасының ғылыми-зерттеу қызметі өте жоғары, жыл сайын жарияланымдардың саны 120-дан астам, яғни бір оқытушыға 3-тен астам. Есеп беру кезеңінде WebofScience (Thomson Reuters), Scopus базасына кіретін шетелдік басылымдарда 24 ғылыми мақалалар жарияланды. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері элективті пәндерді әзірлеу арқылы оқу процесіне енгізіледі. ХХТиЭ кафедрасының ПОҚ-ның 50% – дан астамы МООК әзірлеуге қатысады (жаппай онлайн оқыту курстары) және оларды Эдуардо платформасында мекен-жайы бойынша орналастырады mook_atu@mail.ru ескерту.

ЖОО-ның кадрлық саясаты университеттің даму стратегиясы мен миссиясынан тұрады. Академиялық ресурстарды іріктеудің бастамашылары кафедра меңгерушілері болып табылады,олар білім беру бағдарламаларын кадрлық қамтамасыз ету талаптарын басшылыққа алады.

Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, Қызмет бабында жоғарылату, көтермелеу, жұмыстан босату, құқықтары мен міндеттерімен таныстыру университеттің персоналды басқару бөлімі (ЖБП) жүзеге асырады. Білікті мамандарды тарту мәселелері кафедра меңгерушілерімен келісіледі. Оқытушылардың құрылымы мен саны ББ қажеттіліктеріне, МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. АТУ-да ПОҚ-ты сайлау және аттестаттау рәсімдері оқытушылардың құзыреттілігі, біліктілігі мен практикалық тәжірибесі ХТ және «Экология»білім беру бағдарламасының мақсаттары мен талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Дайындық бейіні бойынша жетекші ҒЗИ мен кәсіпорындардан қоса атқарушыларды тарту оқытудың практикалық бағытын арттырады және инновацияларды енгізуге мүмкіндік береді.

Кафедраның ПОҚ ғылыми қызмет, біліктілікті арттыру және өзін-өзі дамыту үшін барлық мүмкіндіктер береді. Жас оқытушыларға АТУ басшылығы, барлық оқу-әдістемелік басқармалары, үлкен педагогикалық тәжірибесі бар оқытушылар тарапынан әдістемелік және ғылыми қолдау көрсетіледі.

ПОҚ «АТУ оқытушысы мен қызметкерінің академиялық адалдығы және корпоративтік мәдениеті Кодексімен», лауазымдық нұсқаулықтармен, конкурстық іріктеу шарттарымен, аттестаттау комиссиясының талаптарымен танысты, басшылық тарапынан көтермелеу және ынталандыру шаралары туралы ақпараттандырылды.

ХХТиЭ кафедрасының оқытушыларының негізгі құрамы соңғы бес жыл бойы өзгеріссіз, бұл моральдік-психологиялық климаттың және жұмыстың қалыпты жағдайларының тұрақтылығының көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Барлық оқытушылар жыл сайын оқу, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие және кәсіби бағдар беру жұмыстарын және біліктілікті арттыруды қамтитын жеке жоспар жасайды. Жеке жоспарды жасау және толтыру АТУ порталында электрондық түрде жүргізіледі (http://univer.atu.kz/). Академиялық кезең аяқталғаннан кейін оқытушылар өз қызметінің барлық түрлері бойынша нақты орындалған жүктемені есепке алу журналын толтырады.

ХХТиЭ кафедрасының жетекші оқытушылары жұмыс берушілермен бірлесе отырып, білім беру бағдарламаларын жетілдіруге, оның модульділігіне, оқу мақсаттарын анықтауға және нәтижелерін қалыптастыруға белсенді қатысады және білім беру порталында орналастырылады. univer.atu.kz).

Оқытушылардың құзыреттілігін ЗСБП немесе ішкік-Федеральдық комиссия сабақтарға қатысу және оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету деңгейін, оның мамандарды даярлау сапасының қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігін анықтау кезінде бағалайды. ПОҚ-ның өзара сабаққа қатысуын кафедраішілік бақылау Еажа-мен келісілген кестеге сәйкес жүргізіледі және кафедра отырыстарында қаралады. ХХТжЭ кафедрасы өз қызметкерлерін мақтан тұтады: Таусарова Б.Р., Құрманалиев М.К., Алмабеков О.А., Сулейменова М.Ш., Қозыбаев А.К., Ахметова С.О. – ҚР БжҒМ-нің «Жылдың үздік оқытушысы» Грантының иегерлері,  Даутбаева Г.А. және Сүлейменова М.Ш. білім беру жүйесінде ұзақ жылдар бойы еңбек атқарғандары үшін «ҚР БжҒМ-нің еңбек сіңірген қызметкері» төс белгісімен марапатталған, Таусарова Б.Р. – ҚР БжҒМ-нің ғылым және білім саласының құрметті қызметкері, Ибрашева Р.К., Даутбаева Г.А., Алмабеков О.А., Шарифқанова Г.Н. «Еңбек ардагері» медалімен, Құрманалиев М.К., Ахметова С.О. ҚР БжҒМ-нің «Ы. Алтынсарин» төс белгісімен марапатталған. Жоғары педагогикалық шеберлілігі, ғылыми нәтижелеріне және іске адал болғаны үшін көптеген оқытушыларға АТУ басшылығының және басқа да қоғамдық ұйымдардың («Нұр Отан», «Парасат», «Алматы қаласы әкімдігі» т.б.) құрмет грамоталары мен дипломдары берілді. «АТУ қызметкерлерінің басылымдарын халықаралық рейтингтік басылымдарда жариялауға жәрдемдесу туралы ереже» және «АТУ факультетінің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметіне баға беру туралы ереже» сәйкесоқытушыларды премия және жалақының көтерілуімен ынталандырады. Білім алушылардың біліктілік дағдылары, коммуникативтілік, көшбасшылық, жауапкершілік, топпен жұмыс істей білу, ақпаратты талдау және әр түрлі жұмыс жағдайында шешімдер қабылдау сияқты негізгі кәсіптік құзыретін қалыптастыру мақсатында жүйелі негізде заманауи интерактивті педагогикалық оқыту әдістері мен инновациялары енгізілуде (ХХТжЭ кафедрасының жылдық есептері).ХХТиЭ кафедрасының ПОҚ оқу үрдісінде оқытудың интерактивті әдістерін қолдану курстарына белсенді қатысады. Ғылыми зерттеулер нәтижелері элективті пәндерді («полимерлер химиясы мен физикасы», «нанотехнология негіздері» және т.б.) әзірлеу арқылы оқу процесіне енгізіледі. ХХТиЭ кафедрасының ПОҚ-ның 50% – дан астамы ЖООК әзірлеуге қатысады (жаппай онлайн оқыту курстары) және оларды Эдуардо платформасында мекен-жайы бойынша орналастырады mook_atu@mail.ru ескерту. Университетте академиялық тұтастығын және академиялық еркіндікті, оқытушылар мен қызметкерлерді қолдау үшін барлық қажетті шараларды қабылданады.          АТУ-да тәртіптік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия және тәрбие басқармасы құрылды, сонымен қатар институттың және ведомствалардың басшыларынан, заңгерлерден, тәжірибелі оқытушылардан және университеттің қоғамдық ұйымдарының өкілдерінен құралған ішкі бақылау комиссиясы құрылды.

Ақпараттық-түсіндірме жұмыстары «АТУ оқытушылары мен қызметкерлерінің корпоративтіар-ұят кодексі»(АТУ-ТЖПжЖҚ-ТӘЕ-7.5.1-2017-04), https://atu.kz) жүзеге асы-рылады. Барлық оқу ғимараттарында және жатақханаларда сенім телефондары және ұсыныс қораптары орнатылған, университет веб-сайтында ректордың блогы ашылған http://blog.atu.kz /.

Кәсіби шеберлілікті және сыртқы мобильділікті арттыру мақсатында, ХХТжЭ кафедрасы, университеттің қолдауымен жетекші ұйымдар мен өндіріс орындарынан жоғары білікті мамандар шақырылады . кафедра оқытушылары Чехия, Италия, Қытай, Ресей, Қырғыз Республикасының университеттерінде және ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алды және студенттер АҚШ-та, Бельгияда, Малайзия және Ұлыбританияда тілдік курстардан өтті. Чехия мен Болгарияда негізгі пәндерді меңгеру курстарынан өтті.

ХХТжЭ кафедрасы, химиялық материалдар және химиялық технологиялар бойынша, қазақстандық институттармен ғылым және білім саласында ынтымақтастық туралы меморандумдар мен келісімдерге қол қойды: Атырау мұнай-газ институты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң жану проблемалары институты, Д.В.  Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институты, Ө.Ө.Оспанов атындағы топырақтану институты.