Menu Close

Халықаралық ынтымақтастық

БиКПП кафедрасының басқа елдердің (Ресей, Белоруссия, Германия, Испания, Австрия және т. б.) ғылыми мекемелерімен және ұйымдарымен тығыз ғылыми байланыстары бар.Н., профессор Айдосов А. А., т. ғ. д. Уажанова Р. У., PhD Таттибаева Д. Б., магистр Азимова С. Т. шетелдік ғалымдармен тығыз байланыста: Сантьяго де Компостелло-Alberto Sepeda Saez университеті, Одесса ұлттық тағам технологиялары академиясы, профессор Мардар М. Р., Воронеж мемлекеттік техникалық университеті, профессор Антипова Л. В., Кубан аграрлық университеті Донченко Л. В., Saverio Mannino-Милане Университеті (Италия) және David Fuschi олар докторанттардың сору жетекшісі болып табылады.

Бір ұйымдармен бұл байланыстар ғылыми ынтымақтастық, кеңес беру, тәжірибе алмасу, әдістемелік әдебиет, ғылыми зерттеулер нәтижелері, басқалармен қонақ дәрістер түрінде – бірлескен жұмыстарды орындау түрінде (Ресей, Украина т.б.) көрінеді.

Сонымен қатар кафедра Вильдау қ. (Германия) қолданбалы ғылымдар техникалық университетімен екі диплом бойынша студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту бойынша белсенді жұмыс істейді.  2017 жылы кафедра 6М073500-тағам қауіпсіздігі мамандығының магистранттарын тамақ технологиясы университетімен (Пловдив қ., Болгария) оқыту бойынша бірлескен білім беру бағдарламасы туралы шарт жасасты.

“Кеден одағы және тамақ қауіпсіздігі жағдайында сәйкестікті міндетті бағалауға (растауға) жататын өнімнің айналысының ерекшеліктері мен тәртібі”тақырыбына Техникалық реттеу саласындағы жетекші мамандардың қонақ дәрістерін ұйымдастыруы кафедра дәстүрі болып табылады.

26-27 сәуір аралығында “шағын және орта кәсіпорындарда ХАССП принциптерін қолдану”тақырыбында студенттер, магистранттар, докторанттар үшін т.ғ. д. Уажанова Раушан Уланғазықызы онлайн режимінде дәріс оқыды.

Доцент Уажанова Р. У. өткізген дәріс тағам өнімдерін өндірудегі қауіпсіздік жүйесін нормативтік-құқықтық реттеу, өндірісте ХАССП жүйесін енгізуге жауап беретін жұмыс тобының негізгі міндеттері, өлшемдер бойынша қауіптілік көздерін талдау, тәуекелдерді талдау диаграммасын құру және мониторинг жүйесін жүргізу мәселелерін қамтыды.

Дәріс соңында студенттер мен оқытушылар сұрақтар қойды. Сондай-ақ, доцент Уажанова Р. У. алдағы уақытта ынтымақтастықты, өзара дәріс оқып, студенттер арасындағы халықаралық байқау мен академиялық ұтқырлық мәселесін жиі талқылап, пікір алмасты.

Құжаттама